On line registrácia pre rok 2022 je ukončená, je ešte možnosť registrovať sa v Sobotu ráno od 9:30 do 10:30 v mieste konania podujatia. Ďakujeme všetkým zaregistrovaným, že si našli čas a uľahčili nám tak prípravu podujatia.