Ďakujeme všetkým účastníkom ročníka 2023 a zároveň sa Tešíme že sa znovu vidíme 7. spetembra 2024.